Wet- en regelgeving

Er zijn verschillende wetten en regels voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Regels voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

Regels voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligerswerk en WW-uitkering
Heb je een WW-uitkering, dan mag je vrijwilligerswerk doen. Wel moet je blijven zoeken naar een betaalde baan. Als vrijwilligerswerk de kans op een baan vergroot, kunnen vrijwilligers soms ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen. Dit betekent dat je dan niet hoef te zoeken naar een betaalde baan. Dit omdat vrijwilligerswerk een goede manier kan zijn om werkervaring op te doen. Een vrijwilliger kan dan ook ervaren of het werk bij hem past.

Arbo en vrijwilligerswerk

Voor vrijwilligerswerk met grote risico’s gelden regels van de Arbowet. Bijvoorbeeld als vrijwilligers:

  • werken met gevaarlijke stoffen;
  • werken op grote hoogte;
  • zwaar moeten tillen.

Voor vrijwilligers jonger dan 18 jaar, die zwanger zijn of borstvoeding geven geldt de Arbowet. Deze wet moet ervoor zorgen dat werknemers veilig en gezond werken.


Regeling gratis VOG voor vrijwilligers

Vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen, zoals ouderen of kinderen, kunnen gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Organisaties die werken met deze vrijwilligers kunnen zich via Gratisvog.nl aanmelden.

De Rijksoverheid heeft de regeling Gratis VOG voor vrijwilligers vanaf 1 november 2018 uitgebreid.

De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft gedragsregels en een stappenplan opgesteld. Deze helpen om verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag binnen vrijwilligersorganisaties bespreekbaar te maken en te voorkomen.

Vrijwilligersvergoeding 2024

De maximaal onbelaste vergoeding voor vrijwilligersinzet door persoon ouder dan 21 jaar stijgt per 1 januari 2024 naar € 2.100 per jaar en € 210 per maand (in 2023 € 1.900 per jaar en € 190 per maand). Bij een hogere vergoeding moet over deze vergoeding belasting betaald worden. Zowel uw vergoeding per uur, per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen.

Wanneer de werkelijk gemaakte onkosten hoger zijn en de vergoeding hiermee correspondeert is, dan hoeft hierover geen belasting betaald te worden.

Wordt naast de vergoeding voor vrijwilligersinzet ook een vergoeding verstrekt voor de gemaakte onkosten? Dan dient de onkostenvergoeding bij de ontvangen vergoeding voor het vrijwilligerswerk te worden opgeteld. Is dit samen opgeteld meer dan € 210 per maand of € 2.100 per jaar, dan moet over de vrijwilligersvergoeding belasting worden afgedragen.

Je kunt afspraken maken over de onkostenvergoeding met de organisatie waarvoor je als vrijwilliger werkt.

Vrijwilligers en de AVG
Organisaties voor vrijwilligers mogen persoonsgegevens alleen verzamelen als ze daarvoor een goede reden hebben. Ook moeten vrijwilligers toestemming geven als een organisatie hun persoonsgegevens wil opslaan en gebruiken. De regels hiervoor staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


Nog geen account?
Schrijf je binnen 2 minuten in!
Account aanmaken